Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στην ανάγκη εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή σε μεταναστευτικό πληθυσμό, διοργανώνει περιοδικούς παιδικούς εμβολιασμούς με εγκεκριμένα εμβόλια του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την Εταιρεία «Υγεία για Όλους».

Αν είσαι μια συλλογικότητα που ασχολείται με παιδικό ευάλωτο πληθυσμό που έχει ανάγκη εμβολιαστικής κάλυψης, επικοινώνησε με το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής στα τηλέφωνα 2102015511–  εσωτ.118,125.