• Σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούνται HIV tests από 08:00 π.μ – 14:00 μ.μ.

Η εξέταση παρέχεται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και πραγματοποιείται με την πλέον αξιόπιστη τεχνολογία ταχείας εξέτασης (rapid HIV test).

Η εξέταση είναι υψηλής ακρίβειας (99%) και απαιτεί τη λήψη μίας μόνο σταγόνας αίματος από το δάχτυλο.

Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα την ίδια στιγμή, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση.

Η ταχεία εξέταση για HIV παρέχεται δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού καθημερινά το πρωί: 08:00 – 14:00.