Το πρόγραμμα HELP απευθύνεται σε εφήβους ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Στα πλαίσια του προγράμματος και σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, πραγματοποιήθηκαν 4 ομαδικές συναντήσεις, με ασυνόδευτους εφήβους που διαβιούν σε δομές, μέσα από διαδραστική παρουσίαση και συζήτηση προβληματισμών.

  • Σωματική & Στοματική Υγεία
  • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση & Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Η Αξία της υγιεινής διατροφής
  • Σωστή στάση σώματος
  • Το πρόγραμμα HELP πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική Ομάδα των Δημοτικών Ιατρείων.

Το πρόγραμμα HELP πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική Ομάδα των Δημοτικών Ιατρείων.