Η Αθήνα αντιμετωπίζει την όξυνση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού εντείνεται για μεγάλο μέρος των κατοίκων της. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ο Δήμος Αθηναίων σχεδίασε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των Δημοτικών Ιατρείων που διαθέτει σε Πολυδύναμα Κέντρα ολιστικής πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους της Αθήνας.

Για την χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχουν τα Δημοτικά Ιατρεία, ο Δήμος εξασφάλισε πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου. Η ενταγμένη Πράξη ΕΣΠΑ στοχεύει στην αποκεντρωμένη παροχή στα αναβαθμισμένα Δημοτικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Κέντρα (one stop shops), υπηρεσιών συνδυασμένης ιατρικής και κοινωνικής/συμβουλευτικής υποστήριξης προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες προς τους κατοίκους της Αθήνας και ιδιαιτέρως σε αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

  • Υποστήριξη στην επαγγελματική και εργασιακή ένταξη

  • Πρωτογενής πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας

  • Ενημέρωση για παροχές και στήριξη που παρέχεται από τον Δήμο

  • Νομική συμβουλευτική 

Η χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, σε πρώτη φάση, αφορά τη λειτουργία τεσσάρων Πολυδύναμων Κέντρων:

(α) Σόλωνος (1η ΔΚ)
(γ) Νέος Κόσμος (2η ΔΚ)
(β) Πετράλωνα (3η ΔΚ)
(δ) Κυψέλη (6η ΔΚ)

Ήδη λειτουργούν τα τέσσερα Πολυδύναμα Κέντρα: 1ο ΠΚ Σόλωνος, 2ο ΠΚ Νέου Κόσμου,  3ου ΠΚ Πετραλώνων και 6ο ΠΚ Κυψέλης.

Τεχνικό Δελτίο Ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης   
Επίτευξη Δεικτών Πράξης