Καθώς η διατροφή  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία μας, από το 2021 στα Δημοτικά Ιατρεία πραγματοποιείται Πρόγραμμα Διατροφής από διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, Επισκέπτες Υγείας και Φυσιοθεραπευτές.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με:

Προσωπικές συνεδρίες όπου:

  • Πραγματοποιούνται σωματομετρήσεις
  • Τίθεται ο ατομικός στόχος
  • Δίδεται κατάλληλο προσωπικό διαιτολόγιο και
  • Εφαρμόζεται παρακολούθηση του ατόμου ανά δεκαπενθήμερο

Ομαδικές συνεδρίες όπου:

  • Πραγματοποιείται παροχή γνώσεων για τη διατροφή,
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής,
  • Ενδυνάμωση του ατόμου σε επίπεδο συμπεριφοράς, μέσω βιωματικών ασκήσεων,
  • Συζήτηση,
  • Εκπαίδευση,
  • Ήπια άσκηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου,

Ενίσχυσε την υγεία σου μέσω της σωστής διατροφής!!

Ενίσχυσε την υγεία σου μέσω της σωστής διατροφής! Κλείσε το ραντεβού σου για το πρόγραμμα Διατροφής σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία (εκτός από το 4ο).