Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει 7 Δημοτικά Ιατρεία διαμοιρασμένα σε 7 Δημοτικές Κοινότητες του,  ώστε η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να παρέχεται προς όλους τους πολίτες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χώρο, στον οποίο αυτοί ζουν και εργάζονται.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων ως φορέας Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας παρέχουν σε όλους τους πολίτες (περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι ανασφάλιστοι ή «χωρίς χαρτιά») μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες Υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο
 • Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας
 • Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα
 • Μετανοσοκομειακή Φροντίδα και Αποκατάσταση
 • Παρακολούθηση Χρόνιων Πασχόντων
 • Δυνατότητα Συνταγογράφησης υπό προϋποθέσεις
 • Χορήγηση του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών από τα Δημοτικά Ιατρεία.
 • Χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών υπό προϋποθέσεις

Στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια παρέχονται δωρεάν στους ανασφάλιστους δημότες και κατοίκους οι κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • ΤΚΕ
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Σάκχαρο
 • Τρανσαμινάσες SGOT, SGPT
 • Κρεατινίνη

Επίσης διενεργούνται:

 • Δωρεάν λήψη test pap.
 • Δωρεάν HIV test ανώνυμο, ανώδυνο και χωρίς ραντεβού. Η εξέταση παρέχεται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ  και πραγματοποιείται με την πλέον αξιόπιστη τεχνολογία ταχείας εξέτασης (rapid HIV test). Η εξέταση είναι υψηλής ακρίβειας (99%) και απαιτεί τη λήψη μίας μόνο σταγόνας αίματος από το δάχτυλο. Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα την ίδια στιγμή, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση.

  Η ταχεία εξέταση για HIV παρέχεται καθημερινά σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία από: 08:00 π.μ – 14:00 μ.μ., εκτός από το Πολυδύναμο Κέντρο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, που τα HIV tests γίνονται καθημερινά από 08:00π.μ.-18:00μ.μ.

Το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας προγραμματίζει δράσεις και προγράμματα Προαγωγής & Αγωγής της Υγείας, που υλοποιούνται με τη συνδρομή των τμημάτων (Ιατρεία – Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της Διεύθυνσης. Σκοπός είναι η πρόληψη και προαγωγή της υγείας των πολιτών, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων-προγραμμάτων που οργανώνονται και υλοποιούνται.

Για τα προγράμματα και τις δράσεις που οργανώνονται υπάρχει πάντα έγκαιρη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας στα τηλέφωνα: 210 2015510-1 εσωτ. 118 και 125.

O Δήμος μας ύστερα από συνεννόηση και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) πραγματοποιεί  tests ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (RAPID TESTS) σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία και αν κριθεί από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ αναγκαίο, προχωρούν σε διενέργεια μοριακών tests (PCR)  σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία.