Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος δωρεάν στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία