ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας των