Διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία

Την επόμενη εβδομάδα, όλοι εμείς στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής και