Επανέναρξη Προγράμματος Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων ανακοινώνουν την επανεκκίνηση του