Επιστημονική Ημερίδα Κατά του Καπνίσματος

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Επιστημονική Ημερίδα Κατά του Καπνίσματος,