Παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ασθενών με Σύνδρομο Post-COVID στα Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων

O Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας στα Πολυδύναμα Κέντρα  του Δήμου