Δωρεάν Κλινική εξέταση, έλεγχος οπτικής οξύτητας, συνταγογράφηση γυαλιών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου μας.

Δωρεάν Κλινική εξέταση, έλεγχος οπτικής οξύτητας, συνταγογράφηση γυαλιών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση