Στόχος μας πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η διαρκής προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Μέσω της συμπεριφοράς και των δράσεων μας πρέπει να δημιουργήσουμε μια ζωή με υγεία, ισότητα και αξιοπρέπεια.

Κανείς διαφορετικός, όλοι ίσοι!