Οι Πρώτες Βοήθειες αναφέρονται σε εκείνες τις πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από απλούς πολίτες με σχετικές γνώσεις ενώ έχουν ως στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας σε άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό ή βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Η γνώση Πρώτων Βοηθειών από όλους μας – γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό – έχει σημαντική σημασία για τους παρακάτω λόγους:

Σώζουν Ζωές: οι πρώτες βοήθειες μπορούν να σώσουν ζωές, παρέχοντας άμεση βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ατυχήματα ή αιφνίδιες ασθένειες.

Έχουν προληπτικό ρόλο: οι πρώτες βοήθειες μπορούν να περιορίσουν τις σοβαρές επιπτώσεις τραυματισμών ή ασθενειών, αν δοθούν άμεσα.

Μειώνουν τον χρόνο αντίδρασης: η ταχεία αντίδραση με πρώτες βοήθειες μπορεί να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για τη μεταφορά του πάσχοντος σε ιατρική επιτήρηση.

Προωθούν την Ευαισθητοποίηση: η κατανόηση των πρώτων βοηθειών ενισχύει την ευαισθητοποίηση για την υγεία και την ασφάλεια, προωθώντας την προφύλαξη και την αποτελεσματική αντίδραση σε επείγουσες καταστάσεις.

Ενισχύουν την Κοινωνική Ευθύνη: η ικανότητα να παρέχει κανείς πρώτες βοήθειες ενισχύει την κοινωνική ευθύνη, καθώς δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να συμβάλλουν στην ευημερία των άλλων.

Η ικανότητα να αντιδράσει κανείς αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, καθιστά το περιβάλλον μας πιο ασφαλές ενώ επικοινωνεί το μήνυμα μιας πολιτισμένης κουλτούρας φροντίδας, για τον συνάνθρωπο.