Πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε είδος διάκρισης και να κατανοήσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αιώνια. Καλούμαστε να δείξουμε ότι οι καθημερινές μας πράξεις διαμορφώνουν το μέλλον μιας κοινωνίας με ελευθερίες για όλους και χωρίς διακρίσεις. Στόχος πρέπει να είναι η παροχή της δυνατότητας εξέλιξης των πολιτών κάθε κοινωνίας μέσω ευνοϊκών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.
Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα – για ΟΛΟΥΣ, ΠΑΝΤΟΥ!